ALGEMENE VOORWAARDEN PRIKKELS


TOEPASSING

Door te kopen accepteer je de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van PRIKKELS.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

PRIKKELS is gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

PRIJZEN EN KOSTEN

De prijzen zijn inclusief 21% btw.

De prijzen die genoemd worden zijn exclusief het aanmaken van een profiel en exclusief verzendkosten indien de klant een bestelling doet die niet is gemaakt tijdens de afspraak. Dit kan bijvoorbeeld een herhaling zijn van een eerdere bestelling. Hierbij moet PRIKKELS €6,90 (onder de 10kg) in rekening brengen.

Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. 

VERZENDKOSTEN

Ongeacht de betaalwijze komt er bij bestellingen achteraf een bedrag van €6,90 aan verzendkosten bij.

LEVERING

PRIKKELS betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het  verzenden van de bestelde artikelen. PRIKKELS verzendt  de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. In de regel vindt de levering plaats binnen 10-14 werkdagen nadat de bestelling is ontvangen. Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden, omdat de bestelde artikelen niet op voorraad zijn of om andere reden vertraging ondervinden, dan krijg je daar bericht van binnen 30 dagen nadat je de bestelling hebt geplaatst.

 HERROEPINGSRECHT

Voor de nabestellingen geldt een zichttermijn van 14 dagen. In deze periode heb je herroepingrecht, dit betekent  dat je de mogelijkheid hebt zonder verplichtingen van jouw kant , de artikelen die je hebt ontvangen terug te zenden. In dit geval dien je het retouradreslabel dat bij de levering is gevoegd te gebruiken en de artikelen onbeschadigd en ongebruikt, in de originele verpakking terug te zenden.  Besluit je een deel van de artikelen te houden en een deel terug te zenden, dan zijn de verzendkosten in zijn geheel verschuldigd. Als extra service kun je onbeschadigde en ongebruikte artikelen ook ruilen of retourneren via je persoonlijke kledingadviseur. Kleding die gepast en goed bevonden is bij de kledingadviseur kan niet worden geretourneerd.

Als je een verkeerde of een verkeerd bezorgde bestelling ontvangt, kun je het adreslabel voor retourzendingen gebruiken en het artikel terugzenden naar PRIKKELS. PRIKKELS betaalt in dat geval de retourkosten.

TRANSPORTGARANTIE

Alle zendingen worden door PRIKKELS verzekerd. Als je voor het openen van je pakket schade constateert aan de verpakking, neem dan meteen contact  met PRIKKELS op. Als je het pakket al hebt geopend op het moment dat je de schade constateert, neem dan contact op met PRIKKELS. Ongebruikte beschadigde artikelen worden kosteloos door PRIKKELS vervangen.

LEEFTIJDSGRENS

PRIKKELS accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar. Dit is wel mogelijk  als er een begeleider gemachtigd is.

KLEUREN

PRIKKELS kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren  van de kleding.

RECLAMATIE EN CONSUMENTENBESCHERMING

Mocht je niet tevreden zijn over de producten of diensten van PRIKKELS, aarzel dan niet contact met PRIKKELS op te nemen. Mocht je een klacht hebben over een geleverd artikel, neem dan binnen 2 maanden nadat het gebrek zich heeft geopenbaard dan wel  jij daar redelijkerwijs kennis van hebt kunnen nemen, contact met PRIKKELS op. Een bij PRIKKELS ingediende klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst door PRIKKELS beantwoord. Als een klacht een onvoorzienbaar langere verwerkingstijd nodig heeft, antwoordt PRIKKELS binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een inhoudelijke reactie kunt verwachten.  PRIKKELS  heeft  de doelstelling eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.

BETALINGSVOORWAARDEN

PRIKKELS is gerechtigd 14 dagen na ontvangst van de bestelde goederen het factuurbedrag per automatische incasso van de rekening te halen. Mits de klant een overeenkomst heeft getekend voor automatische incasso van PRIKKELS. Andere manieren van betaling kunnen op voorhand, in overleg met de kledingadviseur worden besproken.

KOSTEN TE LATE BETALING

Mocht het verschuldigde bedrag niet op de rekening staan bij de incasso bij vervaldatum, dan zal je van PRIKKELS een eerste kosteloze aanmaning ontvangen met een verzoek om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Als deze termijn verstrijkt zonder dat PRIKKELS  het verschuldigde bedrag heeft kunnen incasseren, ontvang je een  tweede aanmaning waarin voor €13.50 aan vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten bij jou in rekening wordt gebracht. Mocht je na twee aanmaningen te hebben ontvangen nog steeds nalatig blijven de door jou verschuldigde bedragen te betalen, dan kan PRIKKELS haar vordering op jou overdragen aan een derde. Mocht het tot een gerechtelijke procedure komen, dan komen daarnaast alle kosten, die in verband daarmee door PRIKKELS moeten worden gemaakt, voor jouw rekening.

In het algemeen geldt dat de hoogte van de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend op grond van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor vorderingen tot €2500,- betekent dit een mogelijke vergoeding van maximaal 15% van de hoofdsom (met een minimum van €40,-) Als incassomaatregelen moeten worden genomen,  ben je verplicht alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke, (incasso)kosten te vergoeden.

BEDRIJFSINFORMATIE

PRIKKELS is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:57218900.

BTW-nummer:187804503B01